Forbindelsen mellem F.P. Jac og Peter A.G. (og The Kinks)

Af Asger Schnack på Facebook:

F.P. Jac (11.11.1955-25.12.2008). F.P. Jac døde i dag for 11 år siden. Hvilket var det sidste digt, han skrev? Det kan jeg svare på med nogenlunde sikkerhed. I 2010 redigerede jeg ”Man tror man samler sig til hele livet. Efterladte og ikke bogførte digte 1976-2008” (bd. 1 i Bibliotek Jac). I denne bog er titeldigtet, ”Man tror man samler sig til hele livet”, F.P. Jacs sidste store digt, som var hans tale ved modtagelsen af Det Danske Akademis Store Pris 28.11.2008, det næstsidste – daterede – digt. Det sidste er digtet ”Serenade for Anouska & Peter”, dateret 17.12.2008. Ved sin død arbejdede F.P. Jac på digtsamlingen ”33 års spontane hengivelser”, som var et bestillingsarbejde fra Kurt Harrits fra Jorinde & Joringel (som skulle markere, at det i 2009 var 33 år siden, F.P. Jac debuterede på Jorinde & Joringel med samlingen ”Spontane kalender-blade”). F.P. Jac nåede at skrive 13 digte til samlingen (der mangler altså 20 digte). Det sidste digt er i manuskriptet dateret 15.12.2008. Samlingen udkom som fragment i 2009. Således ved vi – så sikre, vi nu kan være – at digtet ”Serenade for Anouska & Peter” (Peter = Peter A.G. Nielsen, som er født den 17.12.1952; heraf digtets undertitel: ”– og tillykke med knægtens 56 år”) er det sidste digt, F.P. Jac skrev. Det slutter med linjen: ”Men lev nu jeres liv i ømhedens, ’Don’t forget to dance’.” Bemærk kommaet efter ’ømhedens’, der på én gang fungerer som et kolon foran ”Don’t forget to dance” og giver ’ømhedens’ selvstændig mening: Lev jeres liv i ømhedens (hvor genitiven bliver altomfattende). Trivia: Sangen ”Don’t forget to dance”, skrevet af Ray Davies, findes på Kinks-albummet ”State of Confusion” (1983) (udsendt som single samme år). Ray Davies var livet igennem F.P. Jacs absolutte yndlingskunstner, som han ofte citerede eller refererede til, tidligst i Hvedekorn i 1977, og det er således smukt – og overordentlig symbolsk – at Ray Davies bliver citeret i den sidste linje af F.P. Jacs sidste digt.