Ikke til salg!

Alternativet skriver på Facebook:

…eller ret beset så ER vores fælles skove til salg.

Og det slår dem ihjel 😦

Staten fælder træer, sælger tømmer og støvsuger skovbunden for dødt ved, som bliver brugt til biomasse.

Problemet er, at når vi sælger ud af ressourcer fra skovene, så sælger vi også ud af fuglefløjt, af svampe, insekter og skovmår, af naturens mangfoldighed.

Og vi står alle fattigere tilbage. De danske skove har det næstdårligst i hele Europa.

Det bedste, vi kan gøre, er at lade skovene være i fred. Så går det helt af sig selv.

I Alternativet har vi længe og højlydt ønsket os 100% urørt skov i statsskovene, og vi har ikke tænkt os at dæmpe stemmen, tværtimod!