Fanny har ordet

Af Fanny Broholm på Facebook

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet i mandags stemte et flertal for, at der skal bygges på både Amager Fælled og Stejlepladsen, som begge er nogle af de få tilbageværende naturskønne områder i København.

Stejlepladsen grænser op til et uvurderligt Natura2000 område og en kulturel oase omkring Fiskerhavnen, som begge vil få en massiv påvirkening, når der skal bygges 72.000 m2 etageareal med en enormt høj byggeprocent på 140, for at tjene pengene hjem fra metrobyggeriet.

Jeg forsøgte at standse sagen ved at lave ændringsforslag om at få udarbejdet en konsekvensvurdering af de omkringliggende Natura2000 områder efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, som bl.a. Professor i Miljøret Peter Pagh vurderer er oplagt i dette tilfælde. Kun to partier stemte for dette. I kan selv gætte hvilke.

Det er afgørende, at vi i Københavns Borgerrepræsentation bremser op fra det helt enorme udbygningsprojekt, der pågår i disse år og overvejer, hvilken by og byudvikling, vi ønsker. Skal vi ødelægge flere grønne og kulturelle oaser som Holckenhus, Bådhavnsgade, Slagtergårdene, Astrid Noacks værksted på Rådmandsgade, Stejlepladsen og Lærkesletten på Amager Fælled til fordel for en tvungen byudvikling baseret på boligspekulation, metrogæld, tårnhøje byggeprocenter og en mekanisk fremskrivning af en befolkningstilvækst, som bliver en selvopfyldende profeti?

Jeg mener istedet, at vi skal lave et tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner om at modtage tilflytningen. Jeg mener, vi skal gentænke transporten i byen, så vi benytter langt billigere og mere CO2-fortrængende løsninger. Jeg mener, vi skal bevare Københavns grønne, kølende og rekreative arealer, således at det samlede grønne areal ikke reduceres. Jeg mener, vi skal presse på for at få et velreguleret boligmarked med fokus på at reducere huslejen og med en langt højere andel almennyttige boliger, byggefællesskaber og deleboliger. Jeg mener, vi skal tænkte kvalitet og bæredygtighed i vores byggeri og tilpasse dette til det eksisterende lokalområdes historik og kulturelle kontekst.

Det var bare det. 💚