Forfatterlinjen på Johan Borups Højskole

Af Asger Schnack på Facebook

Jeg var gæstelærer på Forfatterlinjen på Johan Borups Højskole i denne uge, ligesom jeg var det i forårssemestret. Én elev var fortsætter. 13 elever i alt. Tre norske, én svensk, ni danske. En højere nordisk fryd. Vi læste digte af Artur Lundkvist, Cecilie Løveid, Kirsten Thorup og Birgitta Trotzig (med en længere reference til Inger Christensen), og med udgangspunkt i disse læsninger (tematisk, formelt) skrev eleverne egne digte. På et højt niveau – ligesom også i forårssemestret. God stemning eleverne imellem. En meget opmuntrende oplevelse for mig. Skulle man befinde sig i en mismodig tilstand, skal man besøge en højskole. Johan Borups Højskole i København er eksemplarisk, en verden for sig, men i allerhøjeste grad i forbindelse med verden udenfor. Det var også på Johan Borups Højskole, at årets Lille Bogdag fandt sted med stor succes, og den gode nyhed er, at Lille Bogdag 2020 ligeledes finder sted på Johan Borups Højskole. I øvrigt blev Anette Harboe Flensburgs mere end almindeligt vellykkede udsmykning i den store sal indviet for nylig, så skolen har fået en yderligere attraktion. Foruden bygningerne, de fastansatte, de løst tilknyttede drabanter og først og fremmest (naturligvis) eleverne. Det nordiske er et genialt indslag. Det skaber automatisk og i sig selv en lydhørhed, der understreger seriøsiteten. Mødets mulighed over landegrænser – og med fagligheden, som skolen tilbyder. Hurra!