De lyver, de svindler, og de bedrager – og de gør det for din regning!

Af Peer Aagaard på Facebook

Venstre brugte som regeringsparti i al hemmelighed en formue af skatteborgernes penge på at indkøbe blandt andet 37.5000 pigtrådsspiraler og 37.000 pigtrådspæle til opførelsen af en rigtig fascist-stats-mur for at skærme os mod tilrejsende flygtninge fra Tyskland i tilfælde af, at “det hele brændte sammen”. Tanken var, at muren skulle være 33 km lang – altså cirka halv længde af det “vildsvinehegn”, som i dag skæmmer den dansk/tyske grænse, og som i øvrigt har vist sig som et glimrende tortur-instrument for hjorte, som ikke fatter, at Danmark er no-go selv for dyr.

Tilmed blev alle materialerne til muren indkøbt internationalt og hos forskellige leverandører, for at ingen skulle opdage noget.

Mange inklusive undertegnede har længe levet under den illusion, at Inger Støjberg og et par enkelte andre Venstre-repræsentanter står for en særlig strammerlinje i Venstre med synspunkter, som ikke adskiller sig fra de mest vanvittige DF-medlemmers. Vi har måske ligefrem bildt os ind, at et flertal i Venstre til gengæld var mere stuerene og moderate end DF og indenfor pædagogisk rækkevidde.

Vi tog fejl.

Med denne nyhed kan det roligt fastslås, at hele Venstre er gennemsyret af den samme sygelige, forfølgelsesvanvittige tankegang, der er en drivende faktor bag Dansk Folkepartis politik, for naturligvis blev de 22 millioner ikke spenderet, uden at det var kendt og godkendt af Venstres top inklusive forhenværende statsminister Løkke.

Meget kan man sige om Donald Trump, men i det mindste praler han med sin udlændingeparanoia, så folk ved, hvad han står for. Med Venstre forholder det sig åbenbart modsat: Man bruger løs af danske skatteborgeres penge i al hemmelighed for en dag af kunne isolere vores land fra omverdenen. Berlin-murens konstruktører ville være stolte, hvis de hørte om dette projekt. Det samme ville den amerikanske præsident.

Resten af os kan til gengæld roligt bygge op til en velfortjent shit-storm med store politiske konsekvenser for Venstre og begynde at stille bygevis af spørgsmål begyndende med:

Hvem helt konkret fandt på, at Danmark skulle have en mur i stil med fascisten Orban’s i Ungarn, og hvem sanktionerede det?

Med hvilken hjemmel blev pengene brugt, og hvilken konto betalte?

Hvordan er holdningen i diverse udvalg i Folketinget til, at man er blevet forholdt disse oplysninger?

Hvilke skridt har den nuværende regering tænkt sig at tage i forhold til den forhenværende regering i anledning af denne sag? Kan der fx gøres et juridisk ansvar gældende over visse enkelt-personer?

– Hvor syg en tankegang der end ligger til grund for de beslutninger, der træffes i det store oppositionsparti, er én ting sikker: de lyver, de svindler, og de bedrager – og de gør det for din regning!