Den nye regerings lovkatalog

Af Pelle Dragsted på Facebook

I dag er den nye regerings lovkatalog offentliggjort. Her er nogle highlights. Godt at se dele af forståelsespapiret udmøntet ❤

👉 Revision af reformen af førtidspension og Fleksjob. Afgørende at den ødelæggende reform bliver reelt ændret.

👉Ret til tidligere tilbagetrækning for dem der har været længst på arbejdsmarkedet

👉Opgør med Kviklån. Stadig uklart hvor hårdt man vil gå til branchen.

👉 Indgreb overfor Blackstone og andre investorers misbrug af § 5,2 i boligreguleringsloven

👉Revision af budgetloven. Meget afgørende hvordan den falder ud ifht at kunne føre en fornuftigt økonomisk politik i krisetider – og også ifht finansieringens af den grønne omstilling.

👉 Velfærdslov – som vil lovsikre, at finansieringen af velfærden mindst følger med demografien.
Rigtig godt!

👉Samtykkelov på voldtægtsområdet forventes behandles i februar. Vigtigt fremskridt for kvinders retsikkerhed.

👉 Og så selvfølgelig klima-lov med 70% reduktion! Der vil uden tvivl følge meget mere lovgivning, når disse mål skal udmøntes.

👉 Tilbagerulning af særskatte-rabatten til virksomhedsarvinger og annulering af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalt telefon. Fornuftige finansieringstiltag som også reducerer uligheden

👎Én af de mest ærgerlige ting er at revisionen af offentlighedsloven endegyldigt droppes. Mørklægningen fortsætter.

Lovkataloget er en gennemgang af de lovforslag som regeringen vil fremsætte i de kommende år. Det omfatter ikke de initatiativer som forhandles frem i de kommende finanslovsforhandlinger – dem får vi at se senere.

Hvad tænker I om indholdet?