I dag er det 10 år siden at Svend Auken døde

Gunvor Wibroe skriver på Facebook:

I dag er det 10 år siden, Svend Auken døde. Svend Auken satte store aftryk i dansk politik – ikke mindst som miljøminister. Under Svend Auken oplevede dansk miljø- og klimapolitik en guldalder. Danmark kom for alvor på verdenskortet som international frontløber for en progressiv miljø- og klimapolitik. Svend Auken skaffede ekstraordinært mange penge til miljøbeskyttelse herhjemme. Han brændte for vindmøller og vedvarende energi – men også beskyttelse af grundvandet var en hjertesag for ham. Han satte sammen med regeringen vigtige grønne aftryk med indførelsen af bl.a. miljøbistand, miljøvurdering af finansloven, en grøn skattereform og nedsættelsen af Naturrådet. I Svend Aukens ministertid var klima- og miljøbeskyttelse for alvor noget, som vi begyndte at interessere os for og tale om herhjemme. Internationalt blev Danmark en vigtig klima-aktør, og Svend Auken blev af mange betragtet som en af Kyoto-aftalens fædre. Han var med til at drive de svære Kyoto-forhandlinger om begrænsning af drivhusgasser fremad og fik overbevist mange andre lande om, at de blev nødt til at gå med i aftalen.

I maj måned i år deltog tusindvis af børn, unge og voksne i landsdækkende demonstrationer for klimaet. Folketingsvalget i juni blev af mange betragtet som et klimavalg, hvor klimaet for alvor fyldte noget i debatten. Det er fantastisk. Men her fortjener Svend Auken også en tanke. Og mere end det. For han gik foran og kæmpede allerede for miljø og klima for 25 år siden. For vores grundvand, for vedvarende energi og for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Et visionært og vigtigt arbejde!

I 1971 var Danmark det første land i verden, som etablerede et miljøministerium, og i 2021 kan Danmark således fejre 50 år med nationalt fokus på miljø og klima. I det halve århundrede der snart er gået er Danmark i perioder blevet betragtet som en vigtig international medspiller. Bl.a. mens Svend Auken stod i spidsen for Danmarks miljøpolitik. Der er ingen tvivl om, at Svend Auken var et fyrtårn, en enestående miljøpolitiker, men der er heldigvis flere partier og ikke mindst organisationer, som både dengang og nu kæmper for og er med til at løfte arbejdet for vores fælles miljø og klima. Tak for det! Det er nemlig så vigtigt, og de fleste er nu enige i, at vi bogstaveligt talt befinder os på en brændende platform og klode. Det kræver, at vi arbejder sammen. På tværs af interesser, generationer, partier og landegrænser. Også selvom det kan være svært. Ja, nærmest umuligt. Men vi må tro på det. At det er muligt. For vores børn og for vores fælles fremtid. Det tror jeg, at Svend Auken ville være enig i. Og for at slutte med hans ord: “Når man tror, at alt er muligt, så sker det somme tider, at det umulige faktisk bliver muligt.” 💚

%d bloggers like this: