Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er blevet siamesiske tvillinger

frederiksen-christensen-thulesen

Af Arne Herløv Petersen på Facebook

Jyllands-Posten fortæller, at fagbevægelsen er rykket nærmere på Dansk Folkeparti og ikke længere “ser ned på” partiets menneskesyn.Nej, hvorfor skulle man dog også se ned på racisme, fremmedhad, militarisme, kapitalisme og national chauvinisme?
Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er rykket så tæt på hinanden, at de nærmest er blevet siamesiske tvillinger.

Men hvis de et øjeblik kan komme lidt fri af den prustende omfavnelse, kunne de måske fortælle en undrende omverden, hvad det er, de er så uendelig enige om.
Mener Mette Frederiksen nu det samme om flygtninge som Martin Henriksen? Har Pernille Rosenkrantz Theil samme syn på Donald Trump som Søren Espersen?

Hvis vi nu laver en kort og ufuldstændig liste over de vigtige problemer, vi står overfor, kunne de to sammenklistrede partier så ikke lige fortælle, hvad de mener om de ting?

1. Klima og miljø. Vækstdogmet.
2. Den voksende ulighed i verden.
3. Krig og fred. Danmarks deltagelse i angrebskrige. Holdning til NATO.
4. Udenrigspolitik. Holdning til EU. Holdning til USA og andre lande.
5. Modtagelsen af flygtninge. Hvor mange kan vi tage imod? Hvordan skal vi tage imod dem? Skal vi have ensretning og assimilation eller mangfoldighed og gensidig integration?
6. Finanskapitalens herredømme over økonomien. Skal økonomien demokratiseres eller skal vi indordne os under kapitalismens voldelige fremfærd?
7. Velfærdsstatens nedbrydning. Privatisering af offentligt ejede selskaber-
8. Kunst og kultur.
9. Undervisning og uddannelse.
10. Sundhed og forsorg.
11. Landbrug og fiskeri. Anvendelse af gift. Rovdrift på naturen.
12. Offentlig transport og bilisme.

Der er mange andre ting, man kunne nævne, men her er tolv punkter at begynde med. Hvor enige er DF og SD og fagbevægelsem om disse punkter? Hvad mener de overhovedet? Og er det noget, de vil fortælle til vælgerne, eller skal det holdes hemmeligt? Skal det komme som en overraskelse, når vi får en AO-regering?
Og er eventuel uenighed mellem de to partier på alle disse vigtige områder bare nogle knaster, der skal høvles helt ned, så Mette & Tulle kan danse brudevals på fine bonede og nyhøvlede gulve?

%d bloggers like this: