Danske Bank og Nordea er landets foretrukne banker blandt Danmarks 98 kommuner

Af Arne Herløv Petersen på Facebook

Jyllands-Posten fortæller, at de største banker har sat sig på rådhusene. Danske Bank og Nordea har sat sig på 81 procent af de danske kommuner. Jyllands-Posten fortæller, at disse offentlige kunder “er risikofrie for bankerne og generer store indtægter samlet set”.
Det tror man gerne. Men det er ikke en naturlov, at kommunerne skal generere stor risikofri profit til de private bankers aktionærer.
Hvis man oprettede en offentligt ejet bank, kunne denne profit komme hele samfundet til gode. Så fik vi råd til velfærd.
Og hvis en offentlig bank også overtog lønkontoen for alle offentligt ansatte, ville det se endnu bedre ud. Allerbedst ville det naturligvis være, hvis kravet om, at alle skal have en bankkonto, blev ændret til et krav om, at det skulle være en konto i den offentligt ejede bank.
Hvorfor bliver man ved med at synes, at det er en vigtig samfundsopgave at fodre dem, der i forvejen er ved at sprække?

%d bloggers like this: