En sejr for demokratiet

14717202_1183614608397042_9017758539231262928_n

Af Morten Helveg Petersen

Efter den ungarske premierminister Viktor Orban vandt parlamentsvalget i 2010, har han neutraliseret alle de offentlige medier i Ungarn, som har været kritiske imod ham. Den siddende polske regering har udskiftet den øverste ledelse i offentlige radio- og TV med partitilhængere.
Disse forhold har skabt alvorlige bekymringer i Bruxelles, som har fulgt nøje med i hvordan regeringerne i Budapest og Warszawa langsomt men sikkert, har svækket den demokratiske kontrol og balance i Ungarn og Polen.
I juni 2015 gav Europa-Parlamentet under en Plenarforsamling mandat til (min kollega i Alde, Sophie in’t Veld) udarbejdelse af en rapport om, hvordan vi i EU-regi kan reagere på, at et land gør vold på demokratiet, retsstaten og helt grundlæggende rettigheder. Sophie har netop fremlagt resultatet, som baserer sig på 3 principper:

1. Det skal gælde alle medlemsstater
2. Det skal anvendes en gang om året og permanent, hvis ikke krisen er drevet over
3. Formålet er ikke politisk motiveret

Under fremlæggelsen slog hun fast: “EU er mere end summen af medlemsstaterne. Demokrati, retsstat og grundlæggende rettigheder er nøglen til et velfungerende EU”.
Det skriver jeg under på any day.
Der var bred opbakning til rapporten blandt de forskellige politiske grupper. Men der var også nogle ekstremistiske partier (som det franske Front National og dets politiske gruppe ENF), som ikke har forstået, at demokratiet ikke skal bruges som redskab til at underminere retsstaten og de grundlæggende rettigheder.
For EU’s ca. 500 mio. borgere, herunder danske statsborgere, betyder Sophies arbejde, at grundlæggende rettigheder, såsom pressefrihed, vil blive beskyttet af EU, selv om en given regering forsøger at træde dem under fode.
Nu skal EU-Kommissionen komme med et forslag til en lov baseret på rapporten og forelægge den for os Europa-Parlamentet og stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd. Herefter udestår forhandlinger, før vi når til den endelige version, vi alle sammen vil nyde godt af.
Det er ikke for sjov det her. Sagerne i Ungarn og Polen har vist, at der er behov for stærkere værktøjer til at håndhæve fundamentale principper og værdier i Europa. I stedet for at reagere på hændelser, viser erfaringerne, vi nødt til at indføre en systematisk mekanisme, som kan sikre respekten for demokratiet, retsstaten og de grundlæggende rettigheder i alle medlemsstater og EU-institutioner.

%d bloggers like this: