Men hvem er NU fjenden…?

10180427-rb-plus-visumafslag-skaber-debat-om-tolkeaftale

Af Mads Buhl

Den afgående danske chef for NATO’s militærkomité, General Knud Bartels, udtrykker i et brev til Forsvarsministeriet bekymring for Danmarks rolle i NATO, som i flg. Forsvarschefen øjne skulle være blevet svækket, hvilket da kan vække undren, eftersom Danmark ikke just har holdt sig passivt tilbage – fx. under de sidste 3 x store angrebskrige mod Afghanistan, Iraq & Libyen.

Såvel de sørgelige rester af Det Konservative Folkeparti, som Dansk “Nationalsocialistisk” Folkeparti ønsker yderligere tilført 0,8% af Danmarks BNP til landets forsvarsbudget (læs: “angrebsbudget”).

Jvf. netop indgåede atomaftale med Tehran, så udgør Iran tilsyneladende ikke længere en alvorlig fjende for Vesten.

NATO har jo allerede besejret Afghanistan, Iraq & Libyen…

… så er fjenden mon nu Syrien, Yemen, Oman, Sudan, Nigeria eller Venezuela…?
(alle er olieproducerende lande)

Eller er fjenden nu Rusland, som med appx. 10 mio. bbl/dgl. (3 x Irans produktion), stadig er det 2. mest olieproducerende land i Verden (Saudi er stadig #1)…?
Men JA – der er helt klart grund til bekymring ift. Danmarks nuværende- & ikke mindst fremtidige rolle i NATO, dog er spørgsmålet nok snarere, om ikke bekymringen mest af alt beror på selve vores deltagelse i denne såkaldte Forsvars-pagt, som imidlertid til forveksling er begyndt at ligne en regulær Angrebs-alliance…?

Bilag: Politikere dybt uenige om forsvarets fremtid.

%d bloggers like this: