De kæmpede for Danmarks frihed 9. april 1940

Det er i dag 75 år siden, Danmark blev besat.

Og i timerne, før regeringen overgav sig, kæmpede grupper af danske soldater en brav kamp – men prisen var høj: 16 døde og 23 blev såret.

Her fortæller to af dem, hvordan de første kampe med tyskerne begyndte.

– Jeg opfordrer alle i byer og på land til at bevare en fuldt ud korrekt og værdig optræden, da enhver uoverlagt handling eller ytring kan have de alvorligste følger. Gud bevare Danmark.

I dag er det 75 år siden, tyskerne besatte Danmark, og sådan lød ordene fra Kong Christian 10. i en kort radiotale, kort efter den danske regering havde overgivet sig til tyskerne.