SKAT erklærer handel i Bitcoin som skattefri

web-1_73251a

Spørgsmål

  1. Kan interessenterne i I/S benytte kursen på Bitcoins fra hjemmesiden Mt. GOX i den skattepligtige indkomstopgørelse?
  2. Vil et realiseret kurstab og gevinster, som I/S har på sine Bitcoins, skulle medregnes til den skattepligtige indkomst for interessenterne i I/S?
  3. Hvis “ja” til spørgsmål 2, skal der så medregnes en kursgevinst/tab hver gang, der købes ydelser?
  4. Hvis “ja” til spørgsmål 3, skal der så medregnes en kursgevinst/tab, hvis regningen, som I/S betaler, er opgjort i Bitcoin-valutaen?
  5. Vil vederlaget til Bitcoin-exchangeren være fradragsberettiget for I/S (ved køb af ydelser)?

Svar

  1. Nej
  2. Nej
  3. Bortfalder
  4. Bortfalder
  5. Nej

Læs hele afgørelsen fra SKAT her.

%d bloggers like this: