DANSK KLIMAPOLITIK ER AVADA KADAVRA

Af Carsten Jensen

Hockeystaven indtager i dansk klimapolitik samme status som tryllestaven i Harry Potter.

Hver gang det regeringsnedsatte Klimaråd kommer med sine sønderlemmende status-rapporter, der viser, at der sker alt for lidt, og at vi aldrig når de mål, vi har sat os i 2030, siger regeringen “hockeystav”.

Når ngo´er som Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening eller Care erklærer regeringens planer for at nå en reduktion på CO2-udslippet på 70% for helt utilstrækkelige, siger regeringen hockeystav.

Hockeystav, hockeystav, hockeystav, det er klimadebattens magiske mantra, der både åbner og lukker alle diskussioner med regeringen.

Jeg har aldrig holdt en hockeystav i hånden. Det samme gælder vist de fleste danskere. Men en spindoktor har på en virkelig dårlig dag indsat hockeystaven som nøgleordet i dansk politik. Hockeystaven er nøglen til vores fremtid på kloden og overlevelse som art, siger regeringen med en i enestående grad ufolkelig, uforståelig og ubehjælpsom metafor.

Det var finansminister Nicolai Wammen, der først brugte billedet med hockeystaven, tilsyneladende uden at ane, at hockeystaven allerede var blevet gjort berømt af pioneren inden for klimakampen Al Gore. Al Gore brugte hockeystavens form som et grafisk billede på den globale opvarmnings kurve. Først går det ligeud med klodens temperatur. Så pludselig sker der en dramatisk stigning. Niels Wammen bruger hockeystaven i den modsatte betydning: Som et billede på, hvordan den socialdemokratiske regering i et dramatisk ryk pludselig frelser verden.

De første mange år frem mod 2030, hvor CO2-udslippet skal være sænket med 70 %, sker der ikke rigtigt noget. Men så pludselig, fem minutter i 2030, bang! Så svinger regeringen hockeystaven, og smask! Så er problemet løst. Vi har sænket vores CO2-udledning med de lovede 70 %.

Er du med?

Ikke helt?

Jo, det hele skal altså ske ved hjælp af nogle teknologiske frelser-fiks, der endnu er i begynderstadiet, men om ni år på magisk vis vil kunne indfange alle de der løse CO2´ere, eller hvad det nu er, de hedder, der flagrer rundt i atmosfæren.

Det er det, jeg siger. Klimapolitikken i Danmark har samme status som den magiske avada kadavra-besværgelse i Harry Potter, der med et slag tilintetgør modstanderen. Vi har ikke klimapolitik i Danmark. Vi har avada kadavra-politik, og klimaminister Jørgensen burde skifte navn til klimaminister Potter.

Det morsomste er næsten de politiske partiers reaktion. De er alle sammen enige med Klimarådet. Det kan ikke gå hurtigt nok. Regeringen er alt for passiv. Det siger også Konservative og Venstre, skønt enhver ved, at de øjeblikkeligt ville erklære dansk demokrati, Grundloven og erhvervslivet truet, hvis der blev krævet CO2-afgifter, statsstøtte til vindmølle- og solcellle-industri, svinebinding af dansk landbrug, momsfritagelse på økologiske grøntsager, udbygning af offentlig transport og færre biler i carporten.

Dansk Industri overgår nærmest Den grønne studenterbevægelse i begejstret tilslutning til Klimarådets kritik. Heller ikke for Dansk Industri kan det gå vildt og hurtigt nok for sig. Og så kommer klimachefen, for sådan en har de også i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen, med en lille indvending. Nu skal klimapolitikken jo heller ikke bliver for stram, for så svækker det konkurrenceevnen, og vi skal jo alle sammen være her. Det lyder så spagfærdigt, men i virkeligheden er det en trussel, der vil noget, for som Simonsen fortsætter, er der jo altid en risiko for, at arbejdspladser og CO2-udledning bare flytter til udlandet. Mere behøver konkurrenceevnens magtfulde fortaler heller ikke at sige: Vi kan vælge mellem klimapolitik og dansk erhvervsliv.

Og så er vi ved kernen i al vrøvlet om hockeystave og mirakuløse, teknologiske fiks. Det er presset fra finans, industri og landbrug og deres fælles profit- og vækst-fokusering, der ligger bag regeringens mangel på effektiv handling. I sidste ende er der således mere Voldemort end Harry Potter i regeringens klimaplaner.

Jeg har en tilståelse at gøre. Jeg tror på Harry Potter og hans besværgelser. De skal bare ikke rettes det forkerte sted hen, ud i det tomme rum og en fremtid blottet for detaljerede planer for omstilling. Avada kadavra skal rettes mod alle dem, der stiller sig i vejen for klimapolitikken.

Det kræver ganske vist en folkebevægelse mod Voldemort, og jeg er sikker på, at Harry Potter gerne melder sig. Dan Jørgensen må også gerne være med, hvis han pludselig skulle få lyst.

%d bloggers like this: