Global solidaritet

Af Rasmus Nordqvist

Corona krisen er global. Derfor skal vi udvise global solidaritet.

Jeg er glad for, at vi i Folketinget (minus det yderste højre) er blevet enige om at sende hjælp til verdens mest udsatte.
Det er vigtigt, at vi hjælper flygtninge og internt fordrevne nu og her, og at vi samtidig har det lange lys på, så vi kan sikre, at udviklingslandene ikke lades tilbage.

Derfor er den den aftale, vi har lavet så vigtigt, fordi vi både støtter gennem en række forskellige FN-organisationer og igennem de danske NGO’er, arbejder direkte med lokalbefolkningerne.

Det er vigtigt, at vi i aftalen har fokus på minoritetsgrupper, for det er desværre de grupper, der i forvejen er hårdt udsat, som rammes hårdest, når krisen skyller ind over de forskellige samfund. Dette gælder særligt LGBTI-grupper, som nu i flere lande udsættes for hård diskrimination og dermed ikke kan modtage hjælpen, når den kommer.

Pengene til denne indsats kommer fra den humanitære reserve og fra projekter, som udsættes pga corona-krisen. Jeg havde gerne set man havde allokeret nye midler til denne særlige situation, men det er godt, vi nu får penge af sted. Så må vi skal forsætte kampen med styrket økonomien til udviklingshjælp.

%d bloggers like this: