Bør flyselskaber nationaliseres?

Af Poya Pokzad

For det første, så er det lidt skævt at spænde hele erhvervslivet for den position, som helt specifikke brancher, kommunikerer i denne artikel.

For det andet, så er det da disse brancher selv, der på trods af en kolossal statsgaranti mod tab, benytter sundhedskrisen for at smyge sig uden om de nødvendige klimaafgifter, som de også var lorne ved før krisen indtraf.

For det tredje, og jeg taler på egne vegne her, så synes jeg, at vi skal overveje, om det overhovedet giver mening længere at have kommerciel flytransport. Givet klimakrisen og stadig flere klimarelaterede reguleringer, ser jeg ingen grund til at have profitorienterede flyselskaber, som efterhånden kun kan tjene penge på social dumping, uanstændige arbejdstimer og ved at omgå reguleringerne.

Vi bør ligesom andre europæiske lande indføre lovgivning, der forhindrer gribbene i globale kapitalfonde i at udnytte det aktuelle kollaps i aktiekurserne til at opkøbe strategisk vigtige virksomheder. Og vi skal ikke sky bort fra at nationalisere eller opkøbe majoritetsandele af kriseramt kritisk infrastruktur.