For første gang falder antallet af indlagte

Tirsdagens tal for indlagte og døde: For første gang falder antallet af indlagte!

529 indlagte er 4 færre end i går.

145 på intensiv er 8 flere end i går, som er nogenlunde samme stigning som de foregående dage.

131 i respirator er 12 flere end i går og følger den seneste tids stigning (efter en lille udfladning i går).

Det er forventeligt, at antallet på intensiv og i respirator fortsætter med at stige lidt længere tid end det samlede indlæggelsestal.

En del af forklaringen ligger dog i, at det samlede dødstal er 13 personer højere end ved opgørelsen i går. De går jo fra i antallet af indlagte og for næsten alle afdødes vedkommende nok også i intensiv/respirator.


Der døde 9 personer i går mod 7 i forgårs og 9 dagen før. Som ventet er der sket en lille opjustering af dødstallene for lørdag og søndag. Det samlede dødstal er nu oppe på 90 mod 77 ved opgørelsen i går.

Det daglige dødstal har ligget nogenlunde stabilt på godt 9 i gennemsnit de seneste fem dage (efter at have ligget på 6 i de foregående dage).

Analysen er udarbejdet af Frederik Wiedemann.

%d bloggers like this: