Statens brug af retssystemet overfor enkeltborgere skal tilgås med varsomhed

pind

Af Klaus Riskær Pedersen på Facebook

Justitsministerens forslag om kollektivt ansvar [‘Respektpakken’, red.] ved demonstrationer repræsenterer et betydeligt demokratisk problem. Statens brug af retssystemet overfor enkeltborgere – især i relation til demonstrationsretten – skal tilgås med varsomhed. Diktaturstater og despotier bruger også ‘retssystemet’. Dette kan muliggøre at man – hvis dette vedtages – kan erklære en borger konkurs som man er politisk uenig med. Det åbner op for en række sanktionsinstrumenter bl.a. adgang til elektronisk kommunikation, tilsidesættelse af brevhemmelighed, lukning af Dankort m.v. , samt at borgeren f.eks. ikke kan forlade landet. Samtidig omgås ‘adækvat princippet’ i dansk erstatningsret: En objektiv og bevisbar sammenhæng imellem handling og ansvar.

Læs også: Ekspert: Fælles ansvar for optøjer kan stride mod grundlov

Reklamer