Seks ting, der undrer mig

Flertal vil lure i lukkede krigsdokumenter

Asger Schnack skriver på Facebook:

Seks ting, der til stadighed undrer mig: Det undrer mig til stadighed, at Anders Fogh Rasmussen ikke er stillet for en domstol som krigsforbryder. Det undrer mig til stadighed, at det har været muligt for den siddende regering at nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen. Det undrer mig til stadighed, at vi har en formand for Folketinget, der er dømt for racistiske udtalelser, og som er tidligere formand for et parti, hvis menneskesyn er højst problematisk set ud fra et demokratisk og antidiskriminatorisk synspunkt. Det undrer mig til stadighed, at et land (Danmark), der bomber løs i andre lande, ikke føler sig forpligtet til at tage imod flygtninge fra disse lande. Det undrer mig til stadighed, at en stor del af befolkningen ikke kan se sammenhængen mellem de krige, Danmark har deltaget i, og den aktuelle politiske virkelighed i Europa. Det undrer mig til stadighed, at frygten for det fremmede er så stor i befolkningen, at der på denne baggrund kan skabes flertal for en regering, der fra en ende af ødelægger det danske samfund.