Gangstermetoder

clean water

Arno Victor Nielsen skriver på Facebook:

Danske landmænd bruger gangstermetoder. ”Vi ødelægger jeres drikkevand”, truer de, ”hvis I ikke betaler os for at lade være”. Hvad værre er: denne afpresning bliver lovliggjort af folketinget. Politikerne mener, at ejer man et stykke jord, har man ret til at ødelægge grundvandet, der løber under ens jord. Landmændene pisser i vores fælles brønd, og kun mod betaling, vil de holde op. Men skulle der være olie eller gas i undergrunden, tilhører den staten. Jorddrotterne og staten har rottet sig sammen mod befolkningen. Grundejere i Danmark forener eder.