Klaus Riskær vil importere pot fra Sydamerika

12710977_1168971146464938_1695810554764361014_o

Klaus Riskær skriver på Facebook:

Sammen med seks partnere har jeg etableret Nube Serena SA (Uruguay). Selskabet har tiltrådt en regeringslicens med regeringen i Uruguay til at producere cannabis til medicinsk brug. Selskabet har samtidig tiltrådt – og ibrugtaget – et produktionsareal på 600.000 m2 i Uruguay fra 1. Februar 2016.
Fuldt produktionsmodnet vil der kunne produceres ca. 50-75 tons cannabis om året.
Cannabis til medicinsk brug er modificeret, og kan ikke bruges rekreativ.
Nube Serena SA er i forhandling med flere producenter af farmaceutiske slutprodukter der har de nødvendige nationale tilladelser til at levere cannabis baserede medicinske præparater til slutbrugere i lande som feks. USA, Tyskland, UK m.v. Folketinget behandler p.t. et lovforslag der lovliggør adgangen til tilsvarende produkter i Danmark.
Succes for Nube Serena SA vil afhænge af, at der kan etableres produktionsaftaler med farmaceutiske selskaber med godkendte cannabis vækstkulturer og regeringsgodkendte distributions licenser. Markedet for brug af medicinsk cannabis forudses at vokse voldsomt over de kommende år. Uruguay skønnes at repræsentere det ideelle grundlag for langtids holdbar konkurrencedygtighed.
Reboot ApS (familie holdingselskab) har en ejerandel på 25% og er en del af en samarbejdende majoritet på 85 %. Der forhandles p.t. med flere mulige investorer mhp. at sikre produktionsmodning af plantagen og væksthuse over de næste par år.
Foto: Cannabis moderplanter til test fra farmaceutisk virksomhed i Schweiz kommer igennem tolden efter meget papirarbejde og drama.