Esmanns Verden: Hvad kan EU gøre, hvis de højreorienterede rotter sig sammen

02788ac1078aec57472ab916bea5eb71

Frank Esmann skriver på Facebook:

Hvad kan EU gøre, hvis de højreorienterede og populistiske regeringer i Ungarn og Polen rotter sig sammen og for alvor begynder at undergrave de demokratiske værdier, som landenes medlemskab hviler på? Ultimativt kan EU-kommissionen aktivere artikel 7 i EU-traktaten og fratage landene deres stemmeret i EU-institutionerne, men det er aldrig sket før, og som situationen er nu, sker det næppe heller i dette tilfælde. Parløbet mellem Ungarns præsident Victor Orban og formanden for det polske regeringsparti Jarosław Kaczyński hviler på et sæt af stærke og rodfæstede euro-skeptiske, patriotisk-konservative, pro-katolske og fremmedfjendske holdninger kombineret med et stærkt ønske om for alvor at få ryddet op efter kommunismen. Det er allerede gået ud over public service medierne i de to lande, hvor armlængdeprincippet er erstattet af en blatant indblanding i de redaktionelle processer og udnævnelser af ledende medarbejdere. Domstolene uafhængighed er det også gået ud over, men som valgresultaterne og opinionsmålinger viser, bekymrer disse indgreb ikke vælgerne i større omfang. I det udredningsarbejde, som EU-kommissionen nu har indledt i forbindelse med udviklingen i Polen, må den sandsynligvis erkende, at i takt med, at hele det politiske spekter i Europa er rykket mod højre, er tiltag, som for 10-15 år siden ville blive betragtet som alvorlige trusler mod de demokratiske værdier, i dag betragtet som værende i landets nationale interesse. Så må vi jo se, hvor det fører os hen.