Derfor skal du stemme ja til EU valget

11887733_10153617795143804_2563010510078478283_o

Thorkild Høyer skriver på Facebook:

Jeg har været meget i tvivl om hvad jeg skal stemme – ja eller nej til ophævelse af retsforbeholdet. Et ja er ikke pr. automatik et ja til en EU-fælles flygtningepolitik, men udviklingen med strømmen af de mange flygtninge har afklaret min holdning. Det vi har set, er, at EU ikke har været i stand til at handle i fællesskab. De enkelte lande er i større eller mindre grad svagpissere og gennemfører hver deres løsning, indhegner grænserne og afviser flygtningene. Det sker til trods for, at man må lægge til grund at mange af de flygtende har et reelt beskyttelsesbehov, såsom de flygtede syrere. Andre er økonomiske migranter og er ikke omfattet af flygtningekonventionen og skal derfor efter endt asylprocedure sendes tilbage, hvor de kom fra.
Der er skabt en situation, der kan ende med at underminere EU, og dermed potentielt kan true freden og stabiliteten i Europa.
Flygtningekrisen kan kun løses ved en enig og fælles EU optræden i et samarbejde med det øvrige internationale samfund, hvor de, der efter endt asylprocedure, må anerkendes som flygtninge, bliver fordelt verden over. Det er ikke ny tænkning. Det var løsningen med de mange 100.000’er flygtninge fra Viet Nam og tidligere med Ungarnskrisen i 1956.
Det ved politikerne naturligvis godt, men de tør ikke sige det. Jeg savner et politisk lederskab, ikke bare i Danmark, men i Europa.
En ophævelse af retsforbeholdet – og også gerne de øvrige forbehold – vil føre til en styrkelse af EU og hjælpe til en fælles europæisk løsning af flygtningekrisen.
Når DF opfordrer til at stemme nej, så er det med den bagtanke, at DF gerne ser EU svækket og helst opløst.
Så jeg stemmer et fuldtonet ja.

Læs også: Danskerne er nogle pinagtige fedtspillere.