Klumme: Ødelæggelse

folkeafstemninger_175158_30

Af Asger Schnack på Facebook

Ude i verden hærger krig og ødelæggelse. Hvad det har taget århundreder at opbygge, bliver ødelagt på et øjeblik. Mennesker dør eller jages på flugt. Herhjemme finder en anden ødelæggelse sted. En ødelæggelse af begreber: solidaritet, medfølelse, næstekærlighed, omsorg, anstændighed, åbenhed, viden, biodiversitet, dyrevelfærd, naturbeskyttelse, miljøhensyn, klimamål. Men tag ikke fejl, det vil hurtigt gå ud over dyr og mennesker! Hvad det har taget over hundrede år at bygge op, ødelægger en anløben Venstre-regering (der langtfra er repræsentativ for befolkningen) i en aftale med det nationalpopulistiske parti, upåagtet af Socialdemokratiet, det største oppositionsparti, på ganske kort tid. Det vil tage årtier, hvis det overhovedet er muligt, at bygge samfundet op igen.