Asger Schnack: Skitse til en ny politik

Bøgeskov

Af Asger Schnack

Ofte hører man, at der savnes visioner i dagens politik (og jeg er enig). Her kommer mine visioner til en Ny Politik. Det er ikke noget, der vil kunne gennemføres fra dag til dag – og først skal der skabes flertal i befolkningen. Skitse til en Ny Politik i 10 punkter.

Oversigt:

 • Første punkt: Overordnet struktur.
 • Andet punkt: Nationalisering af virksomheder.
 • Tredje punkt: Borgerløn og ligeløn.
 • Fjerde punkt: Bankvæsenet.
 • Femte punkt: Boligforhold.
 • Sjette punkt: Transport.
 • Syvende punkt: Landbrug.
 • Ottende punkt: Skole.
 • Niende punkt: Ytringsfrihed.
 • Tiende punkt: Udenrigspolitik.
 • Strategi og efterskrift.

Skitse til en Ny Politik. Punkt 1):
Følgende søges gennemført: Kongedømmet afskaffes. Folkekirken privatiseres. Regionerne nedlægges, staten overtager sygehusene. Antallet af kommuner føres tilbage til før Kommunalreformen, dvs. fra 98 kommuner til 270 (gerne flere) = nærdemokrati. Folketinget vælges som nu, men flyttes til en ny bygning. Regeringen dannes som nu, men med tre statsministre (triumvirat), der på skift repræsenterer Danmark i EU og andre internationale fora. Folketingsmedlemmer og ministre lønnes som andre borgere, jf. punkt 3.

Skitse til en Ny Politik. Punkt 2):
Følgende søges gennemført: Alle større virksomheder overtages af staten. Lufthavne, hospitaler, rengøring af hospitaler, DSB, Banedanmark, Post Danmark, Danmarks Radio etc. tilbageføres til staten. Alle bestyrelser nedlægges. Statens virksomheder skal ikke drives ud fra forretningsprincipper (profit), men ud fra, hvad der tjener befolkningen bedst. Små virksomheder, mindre butikker og håndværkere kan forblive private.

Skitse til en Ny Politik. Punkt 3):
Følgende søges gennemført: Der indføres en ens borgerløn til alle, uanset alder og tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover udbetales en ligeløn til alle, der er i arbejde, uanset arbejdets karakter. Det vil sige, at en rengøringsassistent og en direktør får samme løn. Ønsker direktøren ikke at arbejde til ligelønnen, kan han/hun søge arbejde i udlandet. Penge i eksorbitante mængder fører ikke til lykke. Der lokkes ikke med gyldne håndtryk, men med muligheder for udfoldelse. Flygtninge er velkomne.

Skitse til en Ny Politik. Punkt 4):
Følgende søges gennemført: Bankerne sammenlægges og overtages af staten; der er ikke brug for konkurrerende banker, det er nok med én bank – Fællesbanken – til borgernes lønudbetaling og eventuelle opsparing. Lån er unødvendige. Aktie- og obligationsmarkedet nedlægges. Bankerne skal ikke længere benyttes til spekulation.

Skitse til en Ny Politik. Punkt 5):
Følgende søges gennemført: Det skal ikke være tilladt at eje sin bolig. (Det er meningsløst, at boligejere bliver rigere bare ved at sidde og glo). Staten overtager alle ejendomme, kommunerne står for udlejning til borgerne. Det er fair og sikrer en husleje, der kan betales, og som er afstemt efter ligelønnen (jf. punkt 3).

Skitse til en Ny Politik. Punkt 6):
Følgende søges gennemført: Der er alt for mange biler (selv bilister er enige om dette). Det skal ikke være tilladt at eje sin egen bil. (Det er uhensigtsmæssigt på alle måder). Undtagelser er små erhvervsdrivende eller andre, der af særlige grunde ikke kan undvære den. Det er en kommunal opgave at udstede tilladelser til egen bil. Til ferieture benyttes delebil eller offentlig transport. Tog og busser (DSB) gøres gratis, og antallet af afgange øges.

Skitse til en Ny Politik. Punkt 7):
Følgende søges gennemført: Kun økologisk landbrug vil være tilladt. Ingen sprøjtemidler, ingen svinefarme. Løsgående dyr i begrænset mængde. Kød pålægges betragtelige afgifter. En grøn hverdag! Formindsket udledning af CO2. Fredning af natur genindføres, naturligvis også af kyststrækninger!

Skitse til en Ny Politik. Punkt 8):
Følgende søges gennemført: Skolen føres tilbage til dens legende udgangspunkt. Ingen karakterer. Alle børn vil gerne lære. Man bliver ikke bedre til et fag, fordi man får en dårlig karakter i faget!

Skitse til en Ny Politik. Punkt 9):
Følgende søges gennemført: Ytringsfrihed – og enhver form for udtryksfrihed – sikres og udvikles. Alle former for racisme, forskelsbehandling og ensretning mødes med øjeblikkelig modstand i form af argumenter! Tilladt er: dans, sang, kærlighedsforhold, der ikke er kendetegnet ved udnyttelse af den andens svaghed. Da der ikke er nogen økonomisk konkurrence i samfundet, kan alle frit – og på lige fod – konkurrere i opfindsomhed og gensidig hjælp og opmuntring. (Det er også tilladt bare at gå alene hjem i seng).

Skitse til en Ny Politik. Punkt 10):
Følgende søges gennemført: Ulandsbistanden hæves; militærudgifterne sænkes tilsvarende. Danmark skal ikke længere deltage i angrebskrige.

Skitse til en Ny Politik. Strategi:
For at opnå flertal er det nødvendigt at vinde stemmer fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Dette gøres ved argumentation. Der skal ikke tages stemmer fra Enhedslisten og Alternativet. Findes SF? Venstre er ligegyldigt, da de fleste venstrevælgere vil forlade landet. De øvrige borgerlige partier smuldrer af sig selv. Et flertal med Enhedslisten og Alternativet er inden for rækkevidde.

Skitse til en Ny Politik. Efterskrift:
Jeg er overbevist om, at om hundrede år – hvis der stadig lever mennesker på jorden – vil samfundene, mere eller mindre, se ud som beskrevet i skitsen til en Ny Politik.