Hvor mange flygtninge kan vi tage?

image (11)

Af Magnus Harald Haslebo

Jeg er ved at være jævnt træt af et par ting:

1. Spørgsmålet: Hvor mange kan vi tage?
2. Konstateringen: Vi kan jo ikke redde dem alle.
3. Inkonsistensen: I at konstatere, at tilstrømningen er så massiv, at den kun kan løses ved massiv støtte til nærområderne – uden at vise nogen som helst tegn på at ville gøre det.

Ad 1.: Det er et spørgsmål, der ikke findes et svar på. Thi hvad satan menes der med ‘kan’? Er det, hvor mange vi ‘kan’ tage imod, så vi ikke bliver klemt tættere sammen end de 71 flygtninge, der netop er døde af iltmangel i en kølevogn på vej mod fred?
Der var de 4-5 pr. m2, så hvis ‘kan’ refererer til, at vi skal være stimlet lidt mindre sammen end dem, så kan vi tage imod 193.500.000.000 flygtninge. 193 mia. flygtninge.

Ok, det er nok ikke det, der menes så. Hvad kan ‘kan’ ellers referere til? Måske penge. Måske vi bare ikke vil blive fattige, hvilket også klart ville være en ærgerlig udvikling, siden den gennemsnitlige danskers nettoformue lige har sat ny rekord for ‘kornfed’-hed.

5,6 mio. danskere har et bnp. pr. indbygger på 56.000 (ppp-dollar), Hvis vi nu tog imod 400.000 flygtninge (uden at bnp steg), ville vores bnp. pr. indbygger falde drastisk og bombe os ned på niveau med lande, som vi jo ved er helt væk. Vi ville ende på niveau med et oplagt lorte-land som Canada. Der er placeret to pladser under os over verdens rigeste lande.

Ok, det synes usandsynligt, at ‘kan’ refererer til penge. Hvad refererer det så til?
Jeg tror ikke, at det ‘kan’ refererer til noget som helst. Jeg tror, at det kastes rundt for at lukke ned for en meningsfuld debat.

Ad 2. Lige så indlysende sandt, det er, at vi ikke kan redde ‘dem alle’, lige så indlysende sandt er det, at det langt fra er ‘dem alle’, der søger mod Danmark.

Men hvad er ‘dem alle’? Europa må påberegne 1 mio. flygtninge i 2015. Er det hele denne million, der tales om? Tog vi alle dem, så ville vi tage samme antal som Jordan, der har en befolkning på 6 mio. Baseret på bnp pr. borger ville det optag bombe os fuldstændig vanvittigt tilbage. Hele fem pladser ned – lige over lorte-Japan, der jo slet ikke hænger sammen… (<<< Ironi, kære Japan).

Men det kan ikke være een million, der refereres til, fordi et fåtal af disse søger mod Danmark.

Hvis 'dem alle' skal give mening, handler det måske om, at vi ikke 'kan' redde 'alle dem', der får ophold i Danmark?

Det er i så fald ‘alle de’ ca. 14.000 asylansøgere, vi modtog i 2014, som vi ikke ‘kan’ redde. Eller de ca. 5.000, der søgte om asyl i årets syv første måneder. Aha!

‘Dem alle’ = ca. 14.000 asylansøgere pr. år.

Velkommen til debatten 'dem alle', men hvis det er sådan, du skal forstås, så må det jo betyde, at nogle så ville forsøge at gøre dig mindre?

Nåh ja, det vil Regeringen, K, LA, og DF jo så også…

Ad 3. Ingen tvivl: Danmark ville med al sin opbyggede erfaring fra årene, hvor vi støttemæssigt var et foregangsland, kunne opbygge og drive flygtningelejre i nærområderne, der ville fungere langt bedre end de nuværende.

Tyskland har bedt sin hær gøre det samme, godt nok på tysk jord.

Jeg hører debattører og politikere falde over hinanden i forhold til at udpensle, hvor forfærdelig en trussel flygtningene udgør mod Danmark og den højtbesungne 'danskhed', hvad det så end er. Ok, hvis truslen er så reel, som I siger, så lyder det som en opgave for det danske forsvar?

JA, det har faktisk været på banen. Krigsskibe skal ind i Middelhavet for at holde de desperate væk fra Europas kyster.

Jeg har et andet forslag: Send alle de danske Jens'er med skovl, spade, teltpløk og feltrationer til nærområderne og hjælp; Forsvar os, Forsvar. Forsvar os med ansvar, reel hjælp og medmenneskelighed – effektivt skal det selvfølgelig også være.

Jeg er faktisk sikker på, at I kunne få en hel del borgere med. Og en hel del af vores penge med også. Danskernes nettoformue er på 1,2 mio. kr. pr. borger, så vi har 6600 mia. kr. i samlet opsparing. Jeg vil godt garantere, at enhver statslig investering vil blive matchet af befolkningen.

Fra rød til blå, fra venstre til højre, af medmenneskelig og/eller af frygt, alle vil kaste penge efter en meningsfuld, ambitiøs statslig indsats.

Test det af, Venstre, K, DF og LA? Lad handling følge ord? Hjælp i nærområderne, når nu vi ikke 'kan' redde 'dem alle'.

Alt godt,
Magnus Harald Haslebo

Foto: syriske flygtninge på en tidligere amerikansk militærbase i Tyskland.

Ét svar til “Hvor mange flygtninge kan vi tage?”

  1. Fedt skrevet og super fint sat op. TAK!!!

    Liked by 1 person

%d bloggers like this: