Grækenland viser hvor håbløs dansk EU-politik er

092271

David Trads skriver på Facebook:

Tænk at den vigtigste sag i den Europæiske Union i årevis – ja, måske reelt siden Maastricht-traktaten i 1992 – er afgjort uden, at Danmark overhovedet har haft den mindste indflydelse på den.

19 af de 28 EU-lande er medlem af Euro-zonen, der uden den mindste tvivl er kernen i det europæiske samarbejde – og Danmark har to gange sagt nej tak til at være med. I 1992 og i 2000.

De forhandlinger, der har pågået for fulde gardiner de forløbne døgn i Bruxelles og Athen, er ellers så politiske, at det virkelig betyder noget, om vi er med omkring bordet eller ej.

Desværre spiller den danske regerings – og Folketingets – holdninger til denne helt afgørende sag ikke nogen rolle overhovedet. Det, som danske politikere mener, er ligegyldigt.

Især er det interessant, at nogle af dem, der ser ud til at have de allerstærkeste holdninger til den græske løsning – Enhedslisten og Dansk Folkeparti – ikke er parat til at tage konsekvensen:

Nemlig at kæmpe for, at Danmark naturligvis bør ophæve forbeholdet over for det monetære samarbejde – og i stedet blir et fuldgyldigt EU-medlem og derved med i Euro-zonen.

Jeg ville ønske, at Danmark viser solidaritet med resten af Europa, herunder Grækenland – og det gør vi bedst ved at være et fuldgyldigt medlem af fællesskabet. Ikke ved at stå udenfor.

Følg David Trads’ blog her.