Denne gennemgang af det danske arbejdsmarked viser at den politiske udvikling gik i stå i firserne

6891090-overenskomst

Af Juma Kruse

En kronologisk gennemgang af de danske overenskomster på arbejdsmarkedet:

1900 Arbejdstiden er 60 timer ifølge overenskomsterne i jernindustrien.
1915 Arbejdstiden er 56 timer, otte timer syv dage om ugen.
1919 Arbejdstiden er 50 1 /2 time, 8 1 /2time fem dage om ugen og otte timer en dag om ugen.
1920 Arbejdstiden er otte timer seks dage om ugen, 48 timer.
1958 Med OK 1958 slås der efter 38 år endelig hul på arbejdsugen på 48 timer. Med en treårig overenskomstperiode nedsættes arbejdstiden med 1 time pr. år. I 1958 nedsættes arbejdstiden til 47 timer.
1959 Arbejdstiden nedsættes til 46 timer.
1960 Arbejdstiden nedsættes til 45 timer.
1966 Med OK 1965 nedsættes arbejdstiden med 1 time til 44 timer pr uge med virkning fra 1966.
1967 OK 1967 fører til endnu en sænkning af arbejdstiden denne gang med 1 ½ time. Med virkning fra 1968 bliver arbejdstiden således på 42 1 /2 time om ugen.
1971 Med OK 1971 sænkes den ugentlige arbejdstid til 41 3/4 time.
1976 Med OK 1975 sænkes den ugentlige arbejdstid til 40 timer med virkning fra1976. Hvis arbejdstiden fordeles over fem dage, er det min. otte timer pr. dag.
1985 Schlüter-regeringens politiske indgreb nedsætter arbejdstiden med 1 time til 39 timer om ugen.
1987 Med OK 1987 gennemføres en fireårig aftale for at få plads til en nedsættelse af arbejdstiden med i alt 2 timer om ugen i løbet af perioden. Arbejdstiden nedsættes med overenskomstperiodens start til 39 timer, fra 1. september 1987 til 38 ½ time, fra 1988 til 38 timer og fra 1989 til 37 ½ time.
1990 Den sidste del af nedsættelsen gennemføres i 1990, hvor den ugentlige arbejdstid kommer ned på 37 timer.
2015 Den ugentligt arbejdstid er fortsat 37 timer.

[via Kim Hyttel / Alternativet]

Reklamer