Preben Wilhjelm om Liberal Alliance

898479cc39f84ab480c5af84d89a672d_ole_birk
Så er der kuglestøderen og de andre stødere, Liberal Alliance … Hvad står der så her? Nå ja: “Se under Saxo-bank.”

Der har ellers været fart på! Når man tænker på, at det er en aflægger af Ny Alliance, som blev stiftet i protest mod VK-regeringens knæfald for Dansk Folkepartis skamløse udlændingepolitik. “Nok er nok!” som de sagde dengang for kun tre år siden. Til nu, hvor de konkurrerer med Dansk Folkeparti om, hvem der kan finde ‘nærområder’ til Mellemøsten mere end dobbelt så langt væk som Danmark.

Men systemkritik kan man ikke tage fra dem. Mens ingen andre tør tage afstand fra velfærdsstaten, men tværtimod påstår, at deres forslag, uanset hvor asociale de er, har til formål at redde den, så toner LA rent flag: Velfærdsstaten er roden til alt ondt. Alt hvad der afbøder de værste sociale følger af markedet er af det onde. Større ulighed er af det gode. Mindstelønninger fører bare til arbejdsløshed. Dagpenge hindrer ‘løntilpasning’. Hvis vi blot lader markedet råde uden statslig eller anden indblanding, vil vi opnå den rette balance, og alt vil blive bedre.

Selvfølgelig er det rigtigt, som neoliberalisternes guru, Milton Friedman prækede, at hvis staten slet ikke blandede sig, så vil markedet før eller siden rette sig af sig selv. Spørgsmålet er kun, om det vil tage 8, 10 eller 15 år, om arbejdsløsheden under renselsesprocessen skal op på 30, 50 eller 70 procent, og hvor mange millioner mennesker, der skal ofres for ideologien. Men det er dog bemærkelsesværdigt, at guruen som så ofte før ikke var så smalsporet som disciplene. Friedman erkendte, at renselsen ville få uoverskuelige, sociale konsekvenser med risiko for totalitære reaktioner. Han mente alligevel, at det var bedst at lade markedet regulere sig selv, men at man til gengæld måtte foregribe de sociale katastrofer ved at supplere med det, han kaldte en ‘negativ indkomstskat’. Og hvad er så det? Det er jo slet og ret borgerløn, eller man kunne kalde det dagpengeret uden tidsbegrænsning! Dén del af den neoliberalistiske model har disciplene, fra Thatcher og Reagan til Asger Aamund, Lars Seier Christensen, Ole Birk Olesen, Joachin B. Olesen og Anders Samuelsen åbenbart fortrængt.

Fra: “Som en mønt på højkant” (2015).