33 år efter at Cisternerne blev drænet kommer vandet nu tilbage i vandreservoiret under Søndermarken

10982255_10152647073807927_4458786691504662714_o

INGVAR CRONHAMMAR

“H”

3. marts – 29. november 2015

Når Cisternerne åbner dørene for publikum i marts 2015 bliver det med udstillingen “H” af kunstneren Ingvar Cronhammar, en ambitiøs og omfattende installation skabt ud fra stedets særlige udfordringer og klima.

33 år efter at Cisternerne blev drænet, kommer vandet nu tilbage i det 4.320 kvadratmeter store vandreservoir dybt under Søndermarken. Som besøgende vil man være omgivet af vand, både i form af et stort vandspejl der dækker gulvet, og 28 søjler af lysende, faldende vand. Via gangbroer bevæger man sig ind i et ukendt mørke. Vandet vil spejle, reflektere og være medskabende på såvel det visuelle som den musikalske del af projektet, der skabes af komponisten Martin Hall.

Ingvar Cronhammars værk bidrager som vanligt med en tyngde og kraft, der giver karakter af noget maskinelt. De besøgendes vandring ind i mørket vil være som at træde ind i maskinrummet på en monstrøs udefinerbar maskine. Ingvar Cronhammars kunstneriske greb i Cisternerne er nøgternt, uden det mindste anstrøg af sentimentalitet, og alligevel kan værket danne metaforer for sindets tilstande, det anelsesfulde og underbevidste.

I forbindelse med relanceringen af Cisternerne og Christian Lemmerz´ udstilling sidste år blev besøgstallet fordoblet, og efter at New York Times anbefalede stedet som et ud af 12 steder man skal besøge, når man har en weekend i København, har turisterne også fået øje på de underjordiske rum. Nu bliver det Ingvar Cronhammar der tager livtag med de karakteristiske cisterner.