Alternativets Demokratipakke

alternativet2

Alternativet præsenterer i dag et politisk uafhængigt Ombudsmandsråd, der løbende skal vurdere partiets evne til at leve op til egne værdier og debatdogmer. Målsætningen er at gå forrest i udviklingen af en ny politisk kultur. Uffe Elbæk er meget tilfreds med sammensætningen af Ombudsmandsrådet, idet det er lykkes at sammensætte et fagligt kompetent råd, som foruden professor i retorik Christian Kock består af kommunikationsrådgiver Trine Nebel, ph.d. og adjunkt ved Center for Journalistik ved SDU Heidi Jønch-Clausen samt journalist og forfatter Lone Kühlmann.

Uffe Elbæk siger: ”Vi er stolte over, at så dygtige folk har takket ja til opgaven og sidder klar til at give os kvalificeret modspil, hvis ikke vi formår at leve op til egne ambitioner og standarder. For vi kommer helt sikker til at lave fejl og derfor er det rart at vide, at der nu er et Ombudsmandsråd, der holder øje med os.” Ombudsmandsrådet er sidste brik i Alternativets demokratipakke, der har til formål at udvikle en ny politisk kultur. Og det er netop denne ambition, der tiltaler rådets medlemmer.

“Det er deprimerende at se den politiske debat blive mere og mere bidsk og indholdsløs. Jeg synes derfor, det er befriende, at Alternativet vil gøre sit til at holde et anstændigt niveau, og jeg glæder mig til at være med til dette demokratiske kvalitetstjek,” siger adjunkt og ph.d. ved Center for Journalistik ved SDU Heidi Jønch-Clausen.

“Når man arbejder professionelt med omdømme, taler og branding via mennesker – og tilmed selv er løbet skrigende bort fra kommunalpolitik og pseudodemokrati i partier – er Alternativets Ombudsmandsråd slet og ret et Godfather-tilbud; et tilbud jeg ikke kunne sige nej til. Via foredrag og workshops møder jeg konstant mennesker, der alle er stået fuldstændig af på den politiske debat og politikernes troværdighed. Ethvert tiltagder trækker i en ny retning, fortjener vores opmærksomhed”, forklarer kommunikationsrådgiver Trine Nebel.

“Tiden skriger på klar tale og overensstemmelse mellem holdning og handling. Hvis Alternativet kan levere det, kan det ikke undgå at påvirke det politiske liv. Det vil jeg gerne bidrage til,” udtaler journalist og forfatter Lone Kühlmann.

Med Ombudsmandsrådet lægger Alternativet sidste hånd på en ambitiøs demokratipakke, der skal danne grobund for en ny, åben og mere demokratisk politisk kultur i Danmark. Foruden Ombudsmandsrådet tæller demokratipakken 7 andre initiativer, heriblandt forslagene om fuld åbenhed om partistøtte, mulighed for borgerdrevne forslag samt oprettelsen af et Center for Demokrati, Politikudvikling & Borgerinddragelse. Forslagene har tilsammen det klare formål at styrke demokratiet ved at bryde Christiansborgs mure ned og invitere borgere, forskere og fagfolk indenfor.

Ud over de tre konkrete politiske forslag og det ovennævnte Ombudsmandsråd, indeholder Alternativets demokratipakke tre konkrete initiativer, som partiet selv skal agere under. Det drejer sig om mediedeklarationer, fuld åbenhed om økonomisk støtte til Alternativet og et sæt debatdogmer som partiets politikere skal efterleve.

”Almindelige mennesker er trætte af maskinsnakkende politikere og den overdrevne og ensidige fokus på simpelt spin og konfliktstof på Christiansborg. Derfor indeholder demokratipakken nogle letforståelige debatdogmer og retningslinjer for, hvordan vi skal operere som parti. Det vil forhåbentligt medvirke til at skabe en bedre, åben og mere demokratisk politiske kultur,” udtaler politisk leder Uffe Elbæk, som samtidig understreger, at det kræver en indsats fra alle Folketingets partier, hvis vilkårene for politisk debat skal forbedres og den politiske kultur skal udvikles:

”Vi er stadig et lille parti, og det er klart, at vi ikke kan løfte den her opgave alene. Derfor håber vi da også, at alle partier vedkender sig et ansvar og yder en indsats, så vi igen kan få en god og meningsfuld offentlig debat, som kan oplyse og engagere almindelige mennesker.”

Også hos Alternativets hovedbestyrelse ser Mads Ole Dall store perspektiver i, at Ombudsmandsrådet nu er på plads:

”Det er helt afgørende, at Alternativet efterlever sine målsætninger: At vi er gennemsigtige, er nysgerrige og anerkender, at andre kan se og forstå verden anderledes, end vi gør. Og at forskelligheder er demokratiets næringsstof. Derfor har vi valgt at få helt uafhængige og indsigtsfulde folk til at kigge os efter i kortene, til at skænde og skubbe os, hvor vi fejler i vores intentioner. Det bliver spændende og lærerigt, når vi på den måde inviterer så dygtige folk til at holde øje med vores kommunikation,” siger Mads Ole Dall, der er medlem af Alternativets hovedbestyrelse.

Hent hele meddelelsen fra Alternativet som PDF her.

Skriv under på vælgererklæring her.

Bliv medlem af Alternativet her.