De Radikales europaparlamentskandidat Karen Melchior mener, at Danmark bør gå forrest og tildele Snowden en ordning i stil med den, hvor Danmark beskytter forfulgte forfattere