MERE DEMOKRATI I AARHUS 💚💪

Alternativet skriver på Facebook:


Midt i den udfordrende tid med corona har vi brug for gode nyheder, så her kommer en af de fantastiske. Alternativets forslag om at oprette et borgerting i Aarhus er blevet vedtaget i byrådet og bliver til virkelighed. Kommunen emmer af politisk engagement, og inden længe kan alle de, der har lyst til at involvere sig, for alvor bruge de politiske processer til at få medindflydelse.

Borgertinget samler et antal repræsentativt udvalgte borgere fra hele kommunen og lader dem rådslå om vigtige politiske emner. Den mangfoldige gruppe kommer til at anbefale konkrete handlinger på alt fra klimaudfordringerne, skolepolitik til byudvikling, socialpolitik og meget andet til politikerne i Aarhus byråd. Det vil uden tvivl puste nyt liv i lokaldemokratiet og forstærke sammenhængskraften.
Stay tuned 💚

%d bloggers like this: